Musikhistorie

by admin

Antropologiske studier tyder på, at musik har haft sin begyndelse dels som en måde at signalere på, og dels som en del af religiøse begivenheder. Tænk blot på horn brugt til at signalere krige for eksempel og afrikanske stammefolks brug af trommer til at komme i trance. I middelalderen blev musik også brugt til historiefortælling i form af omrejsende trubadurer.

Det er let at glemme, men musikken som allemandseje hele tiden er også i den vestlige verden først blevet realiseret i sidste århundrede med opfindelsen af grammofoner og grammofonplader, senere kom kassettebåndene og CD-erne, siden MP3 og online streaming. Inden den tid krævedes musikere og instrumenter hvis man ville høre musik, så musik var en særlig festlig ting og ofte forbundet med dans også. Det gjaldt selvfølgelig ikke kirkerne, hvor orgelenerne blev brugt og bruge til at forstærke det religiøse budskab.

Ganske revolutionerende for musikken var også dens nedskrivning, og har de klassiske komponister som Beethoven, Bach, Händel med flere haft en stor betydning. En anden milepæl i musikhistorien var, da musikken kunne gøres elektrisk. Det betød dels at langt flere kunne lytte til en koncert på en gang, og så var det muligt at lave en hel ny type af lyd. Blandt de store fra den tid var naturligvis Elvis og senere The Beatles. Den øgede rejseaktivitet i verden, som også begyndte på den tid har medvirket til at indføre langt flere forskellige musikgenrer på samme sted i verden, og etniske inspiration benyttes gerne i nutidens musik.